Uitvoering vastenactieproject 2018 begonnen

De uitvoering van het Vastenactieproject 2018 is begonnen. Dit project heeft tot doel om werkloze jongeren het vak te leren van schapenfokker, geitenfokker of bijenhouder. Meer informatie over het project vindt U hier.

Het team in de vallei is als eerste begonnen met het bouwen van de stal voor de geiten, de opslagloods voor voer en werktuigen en het gebouwtje waar de honing zal worden gemaakt. De bedoeling is om zoveel mogelijk van deze gebouwen gereed te hebben voor de grote regentijd begint. De schapen en geiten zullen later worden gekocht, als het geld van de Nederlandse parochies binnen is. De bouw van de gebouwen wordt gefinancierd met een voorschot dat we van Vastenactie hebben ontvangen.

De loods voor de opslag van voer en werktuigen is al bijna gereed. Twee werkloze jongeren die ook nog wees zijn, leren het vak van metselaar. Ze zijn hier bezig om het voegwerk te leren. Klik hier voor de plattegrond van de loods.

 

Het gebouwtje voor het bereiden van de honing is ook al een flink eind op streek. Klik hier voor de plattegrond van het gebouwtje.

 

De stal voor de geiten is ook al een aardig stuk gevorderd. De stal voor de schapen wordt in september gebouwd, na het regenseizoen. Tegen die tijd hopen wij de rest van het geld van Vastenactie te hebben ontvangen.

 

Klik hier voor de plattegrond van de stallen voor de geiten en de schapen.

Presentatie op basisscholen groot succes

De afgelopen weken hebben wij het Lumen Valley project op diverse basisscholen gepresenteerd. Deze presentaties waren heel succesvol.

De kinderen begrijpen heel goed dat arme jongeren in Togo geholpen moeten worden. Ze halen geld op in het kader van Vastenactie 2018 voor het project.

Aanleg weg naar toekomstig retraitecentrum

Dankzij een gulle gift van een donateur is de aanleg begonnen van de weg naar het toekomstig retraitecentrum in de Lumen Valley. Dat centrum ligt een stuk verder de bush in, middenin het natuurgebied dat de Broeders van St. Jan van de overheid hebben gekregen.  Klik hier voor de locatie en kijk dan naar de pijl “Vers le terrain de la reserve”.

De Broeders hebben twee grote stukken grond gekregen, namelijk een terrein van 30 hectare waarop de werkgelegenheidsprojecten mogen worden uitgevoerd. En een terrein van 46 hectare puur natuurgebied, waarin alleen ecologisch verantwoorde projecten mogen worden uitgevoerd (retraitecentrum, ecolodges, klooster). Met behulp van de gulle gift zijn de Broeders nu begonnen aan de weg naar dat natuurgebied.

Op de foto zijn de duikers te zien die nodig zijn om het water onder de weg door te geleiden in de regentijd.

Dakdekkersbedrijf uit Bretagne komt helpen

Een dakdekkersbedrijf uit Bretagne in Frankrijk heeft aangeboden om in de Lumen Valley gratis opleidingen te gaan verzorgen in het dakdekken.  Het bedrijf is gespecialiseerd in dit vak en heeft en prima reputatie in de regio. Hieronder een paar foto’s van hun werk in Frankrijk.

Wij verwachten dat we binnenkort de financiering rond zullen krijgen voor het starten van deze opleiding in de vallei. Tientallen jongeren zullen dan het vak van dakdekker kunnen leren en daarmee een goed boterham kunnen verdienen (en 1 Togolees die werk heeft, houdt 7-10 anderen zonder werk in leven).

 

Plavuizenmakerij loopt gesmeerd in nieuwe loods

De plavuizenmakerij van het Lumen Valley project loopt gesmeerd na de verhuizing van een locatie dichtbij de stad Kara naar de Lumen Valley (klik hier voor meer informatie over de verhuizing.De ploeg van zeven jongeren die hierbij werkt, is heel tevreden met de nieuwe behuizing (in de loods die we hebben gebouwd met steun van Vastenactie).

Wij verwachten dat binnenkort de financiering rondkomt voor een nieuwe snijmachine niet minder stof uitblaast.

Hieronder een paar recente foto’s van de situatie ter plekke.

 

Plavuizenmakerij verhuisd naar de vallei

Deze week is het plavuizenmakerij-bedrijfje verhuisd naar de  vallei. Tot nu toe was het bedrijfje gevestigd in de buurt van de stad Kara. Maar nu de loods in de vallei klaar is en er ook (zonne)energie beschikbaar is, kan het bedrijfje daarin worden gehuisvest.

De verhuizing is een hele operatie geweest. Niet alleen de machines maar vooral de enorme hoeveelheid plavuizen moest worden overgebracht naar de vallei. Daar is een grote groep mensen mee bezig geweest .

Begin februari zal het bedrijfje in de vallei operationeel zijn. En dan kunnen we ook beginnen met het opleiden van werkloze jongeren. Tot nu toe is alleen de vaste ploeg mensen (zeven personen) in dit werk geschoold.

 

 

 

Team krijgt bijscholing

Het team dat het komend jaar het project “Lumen Valley” gaat leiden, heeft vier dagen van bijscholing achter de rug. Tijdens die dagen hebben ze veel geleerd over management, service verlenen, contracten, inkoop, de rol van de sponsors, de relaties met de verschillende overheidsinstanties e.d. Een belangrijk doel was ook om de groep te smeden tot een eenheid die gemeenschappelijke waarden uitdraagt.

De bijscholing is een groot succes geworden. Sommige van de jongeren hadden nog nooit zo’n teamscholing meegemaakt. Volgens pater Etienne ontstond er een sfeer van “samen de schouders eronder”. Daarmee gaat het team in het nieuwe jaar aan de slag, onder andere bij het Vastenactieproject 2018, bij het rietdekkersproject, bij het plavuizenmakersproject en bij de andere projecten die in 2018 zullen worden opgestart.

Vastenactieproject 2018 goedgekeurd

Vastenactie Nederland heeft het project goedgekeurd dat wij voor 2018 hebben ingediend.

Het project voorziet in het opzetten van een werk/leerproject voor het houden van schapen en geiten en het opzetten van een imkerij. Daarvoor worden ook stallen gebouwd en een gebouwtje waar de honing wordt verwerkt.  Meer informatie over het project vindt U hier.

De volgende stap is dat wij in de vastentijd (februari-maart 2018) in de negen deelnemende parochies en geloofsgemeenschappen activiteiten zullen organiseren om geld in te zamelen. Tegen de zomer van 2018 zal dan het definitieve bedrag aan de Broeders van St. Jan in Togo kunnen worden overgemaakt. De bouw van de stallen e.d. kan al eerder beginnen want Vastenactie zal in principe begin 2018 een voorschot betalen.

Voor dit project worden posters en flyers en ander voorlichtingsmateriaal gemaakt. De voorkant van de folder (tevens het voorbeeld voor de poster) staat hieronder.