Steun het project

U kunt het project Lumen Valley op verschillende manieren financieel steunen.

De eenvoudigste manier is door uw gift over te maken op de bankrekening van de Johannes Stichting van de Broeders van Sint Jan in Nederland. Zij zorgen er dan voor dat het geld wordt doorgestort aan de broeders in Togo. Dit heeft twee grote voordelen:

  1. U kunt uw gift aftrekken van de belasting volgens de Nederlandse regels voor aftrek omdat de Johannes Stichting een ANBI is ; klik hier voor meer informatie over de belastingaftrek.
  2. U betaalt geen bankkosten voor overmaking naar Togo. Die zijn erg hoog.

Wilt U een gift overmaken, dan kan dat online en per overschrijving:

  • Voor online donaties: stjan.org/togo
  • Wilt U zelf een overschrijving doen, dan is het bankrekeningnummer (IBAN): NL85 INGB 0005 2513 31 ten name van Johannes Stichting onder vermelding van “Lumen Valley”.

Wilt U toch liever direct uw gift overmaken naar Togo, stuur ons dan een mail en wij zenden U nadere informatie.