Plavuizenmakerij verhuisd naar de vallei

Deze week is het plavuizenmakerij-bedrijfje verhuisd naar de  vallei. Tot nu toe was het bedrijfje gevestigd in de buurt van de stad Kara. Maar nu de loods in de vallei klaar is en er ook (zonne)energie beschikbaar is, kan het bedrijfje daarin worden gehuisvest.

De verhuizing is een hele operatie geweest. Niet alleen de machines maar vooral de enorme hoeveelheid plavuizen moest worden overgebracht naar de vallei. Daar is een grote groep mensen mee bezig geweest .

Begin februari zal het bedrijfje in de vallei operationeel zijn. En dan kunnen we ook beginnen met het opleiden van werkloze jongeren. Tot nu toe is alleen de vaste ploeg mensen (zeven personen) in dit werk geschoold.