Team krijgt bijscholing

Het team dat het komend jaar het project “Lumen Valley” gaat leiden, heeft vier dagen van bijscholing achter de rug. Tijdens die dagen hebben ze veel geleerd over management, service verlenen, contracten, inkoop, de rol van de sponsors, de relaties met de verschillende overheidsinstanties e.d. Een belangrijk doel was ook om de groep te smeden tot een eenheid die gemeenschappelijke waarden uitdraagt.

De bijscholing is een groot succes geworden. Sommige van de jongeren hadden nog nooit zo’n teamscholing meegemaakt. Volgens pater Etienne ontstond er een sfeer van “samen de schouders eronder”. Daarmee gaat het team in het nieuwe jaar aan de slag, onder andere bij het Vastenactieproject 2018, bij het rietdekkersproject, bij het plavuizenmakersproject en bij de andere projecten die in 2018 zullen worden opgestart.

Vastenactieproject 2018 goedgekeurd

Vastenactie Nederland heeft het project goedgekeurd dat wij voor 2018 hebben ingediend.

Het project voorziet in het opzetten van een werk/leerproject voor het houden van schapen en geiten en het opzetten van een imkerij. Daarvoor worden ook stallen gebouwd en een gebouwtje waar de honing wordt verwerkt.  Meer informatie over het project vindt U hier.

De volgende stap is dat wij in de vastentijd (februari-maart 2018) in de negen deelnemende parochies en geloofsgemeenschappen activiteiten zullen organiseren om geld in te zamelen. Tegen de zomer van 2018 zal dan het definitieve bedrag aan de Broeders van St. Jan in Togo kunnen worden overgemaakt. De bouw van de stallen e.d. kan al eerder beginnen want Vastenactie zal in principe begin 2018 een voorschot betalen.

Voor dit project worden posters en flyers en ander voorlichtingsmateriaal gemaakt. De voorkant van de folder (tevens het voorbeeld voor de poster) staat hieronder.