Team krijgt bijscholing

Het team dat het komend jaar het project “Lumen Valley” gaat leiden, heeft vier dagen van bijscholing achter de rug. Tijdens die dagen hebben ze veel geleerd over management, service verlenen, contracten, inkoop, de rol van de sponsors, de relaties met de verschillende overheidsinstanties e.d. Een belangrijk doel was ook om de groep te smeden tot een eenheid die gemeenschappelijke waarden uitdraagt.

De bijscholing is een groot succes geworden. Sommige van de jongeren hadden nog nooit zo’n teamscholing meegemaakt. Volgens pater Etienne ontstond er een sfeer van “samen de schouders eronder”. Daarmee gaat het team in het nieuwe jaar aan de slag, onder andere bij het Vastenactieproject 2018, bij het rietdekkersproject, bij het plavuizenmakersproject en bij de andere projecten die in 2018 zullen worden opgestart.

Vastenactieproject 2018 goedgekeurd

Vastenactie Nederland heeft het project goedgekeurd dat wij voor 2018 hebben ingediend.

Het project voorziet in het opzetten van een werk/leerproject voor het houden van schapen en geiten en het opzetten van een imkerij. Daarvoor worden ook stallen gebouwd en een gebouwtje waar de honing wordt verwerkt.  Meer informatie over het project vindt U hier.

De volgende stap is dat wij in de vastentijd (februari-maart 2018) in de negen deelnemende parochies en geloofsgemeenschappen activiteiten zullen organiseren om geld in te zamelen. Tegen de zomer van 2018 zal dan het definitieve bedrag aan de Broeders van St. Jan in Togo kunnen worden overgemaakt. De bouw van de stallen e.d. kan al eerder beginnen want Vastenactie zal in principe begin 2018 een voorschot betalen.

Voor dit project worden posters en flyers en ander voorlichtingsmateriaal gemaakt. De voorkant van de folder (tevens het voorbeeld voor de poster) staat hieronder.

Plavuizenmakerij wordt geïnstalleerd in loods

Nu de loods afgebouwd is, kunnen daar de eerste werk/leerprojecten in worden gehuisvest. Beschut tegen zon en regen kunnen de jongeren daar leren hoe ze van stukken leisteen uit de bergen plavuizen kunnen maken. Dit project loopt al een tijdje buiten de Lumen Valley maar wordt nu in de vallei ondergebracht.

Bekijk hieronder de meest recente foto’s. Kijk voor meer foto’s over het plavuizenproject hier.

 

 

 

Er is licht en er is water

Deze week is de elektriciteitsopwekking op zonne-energie gereed gekomen. Er is licht en er is stroom voor de leer/werkprojecten zoals het plavuizen maken. Deze foto symboliseert dat heel mooi: de eerste nacht dat er elektriciteit is.

 

 

Doordat er elektriciteit is, kan ook de waterpomp werken en kan dus ook het water in de watertoren worden gepompt.

 

 

Nog enkele foto’s van water en elektriciteit:

Pater Jean Maximilien komt helpen

Sinds kort heeft pater Etienne er een broeder bijgekregen, pater Jean-Maximilien. Die kent Togo goed want hij heeft een aantal jaren meegedraaid in het project van de Broeders in de hoofdstad Lomé. Daarna is hij een aantal jaren prior geweest van de vestiging van de Broeders in Mexico.

De beide paters zijn kwartiermakers voor een grotere groep monniken die zal komen als er een klooster is. Het bouwen van een klooster staat in de planning voor 2018-2020. De paters worden geholpen door een aantal Togolese jongeren waarvan er enkele een speciale opleiding hebben gehad in het buurland Benin om dit project te kunnen managen.

Pater Jean Maximilien

De paters Etienne en Jean- Maximilien met een van de Togolese managers.

 

 

Klein begin bijenproject

De Broeders van St. Jan in de Lumen Valley kregen onlangs twee bijenkorven met bijenvolken cadeau. Er zijn in de vallei veel bomen en bloesems en er kan dus ook veel honing worden gewonnen.  Het is de bedoeling om in 2018 een grootschalig imkerproject op te zetten in het kader van Vastenactie 2018. Jongeren gaan leren hoe ze imker kunnen worden. Deze twee bijenkorven zijn een eerste begin.

Honing is belangrijk in Togo want er is geen andere bron van suiker. Alle suiker wordt ingevoerd en is dus duur. Honing heeft bovendien allerlei goede eigenschappen.

 

Loods gereed

De loods waarin o.a. de plavuizenmakerij en de meubelmakerij worden gehuisvest, is gereed. Hieronder een aantal foto’s van de bouw en de situatie nu. Eerdere bouwfoto’s zijn hier te vinden.