Bouw vordert gestaag

De bouw van diverse bouwwerken in het deel van de vallei waar de opleidingen plaatsvinden, vordert gestaag. Zo is het leslokaal annex eerste hulppost nu helemaal gereed (project gesponsiord door Vastenactie Nederland). En ook is de tweede bungalow bijna gereed.  Zie hieronder de meest recente foto’s.

Leslokaal annex eerste hulppost

 

Jongeren wachten om les te krijgen in het leslokaal over voorkomen van corona

 

Tweede bungalow bijna gereed

 

 

Nieuwe belangrijke fase in ontwikkeling Lumen Valley

We beginnen een nieuwe en heel belangrijke fase in de ontwikkeling van het Lumen Valley project: de bouw van een retraitecentrum en een groot klooster in het natuurgebied. Deze nieuwe fase is mogelijk geworden door twee belangrijke besluiten:

  1. De beslissing van de congregatie van St. Jan (de overkoepelde organisatie van de monniken, zie hier voor meer informatie) om hun opleidingscentrum voor alle beginnende monniken (novicen) in Afrika te vestigen in Togo in de vallei; hierdoor komt er geld beschikbaar om een groot klooster te bouwen in het natuurgebied
  2. De beslissing van de Togolese overheid om een grote subsidie te geven uit een fonds om werkloze jongeren in landelijke gebieden werk te verschaffen;  hierdoor kan in het natuurgebied een groot retraitecentrum worden gebouwd.

De werkzaamheden in het natuurgebied zijn inmiddels begonnen. Zo is de toegangsweg van enkele kilometers bijna gereed (inclusief bruggen en viaducten). En ook is de bouw begonnen van het eerst gebouw van 40 kamers. Zie hieronder de foto’s. Het natuurgebied is op dit kaartje te vinden (de zwarte stippellijn die de bergen inloopt).

 

Aanleg weg naar natuurgebied

 

Viaduct in de weg naar het natuurgebied

 

Dit viaduct is al klaar

 

Bakstenen maken van klei, gedroogd in de zon, op de hoogvlakte in natuurgebied waar het eerste gebouw met 40 kamers wordt gebouwd