Laatste nieuws

 • Werkzaamheden in natuurgebied gestart 12/04/2020 - Deze week zijn de eerste werkzaamheden in het natuurgebied gestart,namelijk het aanleggen van de weg naar het toekomstige klooster en retraitecentrum. Even het geheugen opfrissen: het Lumen Valley project bestaat uit twee onderdelen: het opleiden van werkloze jongeren én de bouw van een groot centrum in natuurgebied. Het opleiden van werkloze jongeren vindt plaats in… Lees Verder
 • Leslokaal en eerste hulppost bijna gereed 11/04/2020 - Het werk in de vallei gaat ondanks de coronacrisis gestaag verder. Het gebouw waarin een leslokaal voor 60 leerlingen wordt gevestigd en ook een eerste hulppost, is bijna klaar zoals op onderstaande foto's te zien is. Dit project wordt gefinancierd door Vastenactie 2019 en de daarmee samenwerkende 10 parochies en geloofsgemeenschappen (zie hier voor meer… Lees Verder
 • Vallei afgesloten vanwege coronavirus 30/03/2020 - De Lumen Valley wordt voorlopig afgesloten voor alle buitenstaanders.De jongeren die er werkzaam zijn en een opleiding volgen, kunnen ervoor kiezen om te blijven of weg te gaan. Wie blijft kan er voorlopig niet meer uit om besmetting te voorkomen. Daarom laten de monniken de jongeren een bereidverklaring tekenen waarin de regels van omgaan met… Lees Verder
 • Opnieuw opleiding dakdekker 14/03/2020 - Voor de tweede keer vindt in de vallei de opleiding tot dakdekker plaats.  Uit Frankrijk is een professionele dakdekker gekomen om jongeren de fijne kneepjes bij te brengen van het dakbedekken met bossen riet. Vorig jaar was er ook al een team uit Frankrijk in de vallei om de jongeren op te leiden (zie hier).… Lees Verder
 • Loods voor opslagbossen riet 12/03/2020 - In de vallei is de bouw gestart van een loods voor de opslag van bossen riet die worden gebruikt voor het dakdekken. Het riet dat jaarlijks wordt geoogst (zie hier), wordt niet altijd meteen gebruikt en moet in de tussentijd worden opgeslagen. Lees Verder
 • Bouw bungalows vergevorderd 10/03/2020 - Met financiële steun van een Nederlandse goede doelen stichting worden in de vallei drie bungalows gebouwd waarin deskundigen uit Europa kunnen verblijven wanneer ze in de vallei komen helpen. De eerste bungalow is gereed, de tweede in in aanbouw. Deze bungalows zijn een aanvulling op de bestaande zes gastenverblijven die eenvoudiger van aard zijn.  … Lees Verder
 • Plavuizenmakers bouwen bestrating zwembad 08/03/2020 - Het team van plavuizenmakers in de Lumen Valley krijgt steeds meer eervolle opdrachten. Zo werden ze uitgekozen om de buitenkant van de nieuwe grote markthallen van de stad Kara met plavuizen te bedekken (zie hier). En nu weer hebben ze een opdracht gekregen (en inmiddels uitgevoerd) om de bestrating van een zwembad van een groot… Lees Verder
 • Opleiding irrigatiedeskundige van start 07/03/2020 - De opleiding tot irrigatiedeskundige voor werkloze jongeren (mannen én vrouwen) is van start gegaan. De jongeren leren allereerst om solide irrigatiekanalen te maken met behulp van de behuizing van lege termietenheuvels. Die behuizing is keihard en bestaat uit gedroogde modder en gras (zie verder hier). De behuizing wordt in stukken gehakt en kan dan dienen… Lees Verder
 • Leslokaal en EHBO-post bijna gereed 04/03/2020 - Het gebouw waarin een leslokaal voor 60 personen en een eerste hulppost worden gevestigd, is bijna klaar. Er wordt nu nog gewerkt aan de dakbedekking. Daarna worden de deuren en ramen geplaatst en wordt de binnenkant afgewerkt. Naar verwachting zal het gebouw in de loop van april 2020 gereed zijn. Dit project is gefinancierd door… Lees Verder
 • Jongeren in vallei tekenen “charter” 27/12/2019 - De jongeren die in de vallei werkzaam zijn, hebben afgelopen weekend een verklaring getekend waarin ze beloven de waarden van de vallei en van de projecten daar te zullen respecteren. De volgende waarden worden met name genoemd: vertrouwen bouwen en onderhouden; met passie de opleidingen volgen; streven naar excellente arbeid; nederigheid, waarheid en vergiffenis beoefenen;… Lees Verder
 • Priorij gereed en ingewijd 25/12/2019 - De (tijdelijke) priorij voor de monniken is dezer dagen gereed gekomen. De priorij is tijdelijk want op den duur wordt verderop in het grote natuurgebied een definitieve priorij gebouwd met daarbij een groot retraitecentrum en een hele eco-toeristische infrastructuur. En dan zal de tijdelijke priorij geschikt worden gemaakt als (extra) gastenverblijf. Maar zover is het… Lees Verder
 • De tijd voor het riet oogsten is weer aangebroken 23/12/2019 - Het is weer tijd om riet te oogsten in de vallei. Vorig jaar hebben we 3000 bossen riet geoogst, dit jaar gaan we daar waarschijnlijk overheen. Het riet is bedoeld voor de dakbedekking van gebouwen binnen de vallei en daarbuiten. Begin dit jaar zijn we met de opleiding van rietdekker gestart maar halverwege het jaar… Lees Verder
 • Stand van zaken november 2019 21/11/2019 - Begin november waren Cécile en Jouke Schat, die het Lumen Valley project van de Broeders van St. Jan in Nederland ondersteunen, in de Lumen Valley om met eigen ogen de voortgang van het project te zien. Zij hebben hun ervaringen in een nieuwsbrief vastgelegd. Klik hier voor deze nieuwsbrief die de stand van zaken van… Lees Verder
 • Priorij monniken bijna gereed 12/11/2019 - De priorij, het gebouw waar de monniken zullen wonen, is bijna gereed. Naar verwachting kunnen zij er nog dit jaar intrekken. De bouw is gefinancierd door de congregatie zelf. Op dit moment zijn er drie monniken die in de vallei wonen (in een noodvoorziening). Het is de bedoeling dat het aantal monniken volgend jaar stijgt… Lees Verder
 • Eerste lammetje geboren 26/09/2019 - Afgelopen nacht is in de Lumen Valley het eerste lammetje geboren. Daarmee zijn we weer een stapje verder in het project van het fokken van schapen. We hebben nog maar weinig schapen aangekocht omdat we in afwachting zijn van de pater die een expert is op dit gebied. Hij gaat dit gedeelte van het project… Lees Verder
 • Bouw huisvesting gasten begonnen 09/08/2019 - Door een royale gift van een goede doelenorganisatie die ongenoemd wil blijven, kunnen wij in de Lumen Valley een aantal extra gastenverblijven bouwen, vooral bedoeld voor gasten uit Europa. Dit worden ruime verblijven met voldoende comfort waar de gasten langere tijd in kunnen wonen. Wij hebben al een zestal eenvoudige gastenverblijven die we eerder hebben… Lees Verder
 • Bouw priorij vordert gestaag 03/08/2019 - De bouw van de priorij voor de monniken vordert gestaag. Hieronder een paar foto's van de stand van zaken. Lees Verder
 • Er werken nu 75 jongeren in de vallei 30/07/2019 - Er werken inmiddels 75 jongeren in de Lumen Valley aan de diverse projecten en dat worden er de komende tijd nog meer. De verdeling over de diverse projecten is als volgt: voor het imkerproject 3; voor het dakdekkersproject 10; voor het natuursteenproject 10; voor het project natuursteenbouwer 10; voor de geitjes en schapen 5; voor… Lees Verder
 • Opleiding natuursteenbouwer 24/07/2019 - We zijn in de vallei onlangs begonnen met een nieuwe opleiding, namelijk natuursteenbouwer. Vijf jongeren leren op dit moment het vak van bouwen met natuursteen. Die wordt uit de rotsen gehakt en dan in model gezaagd. En daarmee maken de bouwers muurtjes, kleine viaducten en stukjes weg. Het materiaal is heel duurzaam en het ligt… Lees Verder
 • Foto’s van het landbouwproject 24/06/2019 - Hier een paar recente foto's van het landbouwproject. Te zien zijn de velden met teelt van pepers en tomaten. Alles groeit goed in de vallei.     Lees Verder
 • De kapel is gereed 22/06/2019 - De kapel in de Lumen Valley is gereed. Nadat de rietdekkers uit Frankrijk de opleiding hadden gegeven aan de Togolese jongeren, hebben die het dakdekken verder afgemaakt. Nu moeten er nog stoelen en/of banken komen maar er kunnen al kerkdiensten worden gehouden.         Lees Verder
 • Container uit Frankrijk gearriveerd 21/06/2019 - Gisteren is uit Frankrijk na een lange reis en allerlei bureaucratische beslommeringen een container met goederen uit Frankrijk gearriveerd. In de container zit allerlei apparatuur maar ook bouwmaterialen. En het gietijzeren hek voor de omheining waarbinnen de geitjes en schapen vrij kunnen rondlopen. Oef. Nu kunnen we op allerlei gebieden weer verder.      … Lees Verder
 • Bouw leslokaal vordert gestaag 20/06/2019 - Een paar nieuwe foto's van het leslokaal in aanbouw. Hier kunnen tot 60 werkloze jongeren tegelijk theorie leren in alle opleidingen die we in de vallei geven: plavuizenmaker en - legger, automonteur, schapenfokker, geitenfokker, bijenhouder, rietdekker, fruitboomkweker, landbouwer etc. En ze leren tegelijk ook allerlei vakken van algemeen belang (staatsinrichting, handel drijven, ethiek etc.). In… Lees Verder
 • Eerste jonge geitjes geboren 19/06/2019 - Het gaat goed met de geitjes. De eerste jonge geitjes zijn geboren. De stal is al een tijdje klaar en binnenkort is ook het buitenverblijf gereed. Het wachten is nog op het gietijzeren hek, dat het buitenverblijf afsluit. Dat komt uit Frankrijk met een container. Daarna kunnen we meer geitjes gaan kopen en kan de… Lees Verder
 • Schapenstal is klaar 17/06/2019 - Enige dagen geleden is de schapenstal gereed gekomen. Die stal maakt onderdeel uit van het Vastenactieproject 2018.  Het doel van het project is om werkloze jongeren het vak van schapenfokker te leren. Daarmee kunnen ze in Togo goed geld verdienen. Een vetgemest mannetjesschaap brengt vlak voor het islamitisch offerfeest wel € 800 -  € 1000… Lees Verder
 • Bouw schaapskooi bijna gereed 13/05/2019 - De bouw van de schaapskooi nadert zijn einde. De bouwers (waaronder een aantal werkloze jongeren die hiermee het vak leren) zijn begonnen aan de laatste fase: de bouw van het dak. Naar verwachting zal de schaapskooi binnen drie weken gereed zijn. Dan kan het aankopen van de eerste schapen gaan beginnen. De eindverantwoordelijke jonge man… Lees Verder
 • Bouw leslokaal en eerste hulppost begonnen 11/05/2019 - De afgelopen week is de bouw van een leslokaal voor 60 leerlingen begonnen. Met in een naastgelegen ruimte de toekomstige eerste-hulppost voor medewerkers en bezoekers die een medisch probleem hebben. Deze bouw maakt onderdeel uit van het Vastenactieproject 2019 (zie hier). In dit project zullen we ook nog een groot irrigatiebekken bouwen en we gaan… Lees Verder
 • Omheining geiten en schapen gereed 09/05/2019 - De omheining voor de geiten (en in de toekomst ook de schapen) is gereed. De afgelopen weken hebben de metselaars in opleiding hard gewerkt aan het afbouwen van de omheining. Nu mist alleen nog het gietijzeren hek waardoor de dieren naar binnen en naar buiten kunnen. Dat hek moet uit Frankrijk komen want dat kunnen… Lees Verder
 • Opleiding rietdekker succesvol afgerond 15/04/2019 - Vandaag is de opleiding tot rietdekker afgerond met het uitreiken van diploma's aan de 12 jonge (werkloze) Togolezen die de opleiding hebben gevolgd. De diploma's werden uitgereikt door een van de rietdekkers uit Frankrijk die enkele weken geleden naar Togo kwamen om de opleiding te verzorgen (klik hier voor eerder bericht). De jongeren hebben met… Lees Verder
 • Minister van Landbouw op bezoek 13/04/2019 - De minister van Landbouw van Togo kwam afgelopen week op bezoek in de Lumen Valley. Hij was  onder de indruk van alle projecten die daar lopen. En hij bood aan om de broeders en de jongeren met kennis en ervaring bij te staan.  De Togolese overheid ziet het Lumen Valley project als een goed voorbeeld… Lees Verder
 • Bouw priorij begonnen 04/04/2019 - In de vallei is de bouw van een klein klooster, een priorij, dezer dagen begonnen. Het is de bedoeling dat hier na de zomervakantie vijf monniken kunnen wonen. Het project wordt steeds groter en de paters Etienne en Jean-Maximilien hebben versterking nodig om alle projecten te begeleiden. Lees Verder
 • Rietdekkersopleiding van start gegaan 01/04/2019 - De opleiding tot rietdekker is deze week van start gegaan. Elf werkloze jongeren worden de komende weken opgeleid in dit vak. Daarvoor is een team van ervaren rietdekkers uit Bretagne (Frankrijk) naar de vallei gekomen. Die zullen de komende weken de jongeren de eerste beginselen bijbrengen. In Togo is een grote behoefte aan rietdekkers. Op… Lees Verder
 • Airco voor gastenverblijven gearriveerd 28/03/2019 - De eenvoudige en milieuvriendelijke luchtkoelinstallatie waarover wij al eerder schreven, is eindelijk in de vallei gearriveerd. Met deze installatie kan de temperatuur in de zes al eerder gereed gekomen gastenverblijven met maximaal 10 graden worden gekoeld. Lees hier meer over het innovatieve apparaat. Overdag wordt het in de vallei heel warm, gemiddeld zo'n 40 graden… Lees Verder
 • Stand van zaken Vastenactieproject 2018 14/03/2019 - Wij hebben een overzicht in woord en beeld gemaakt van de stand van zaken van het Vastenactieproject 2018 naar de situatie van nu (maart 2019). Klik hier voor dit overzicht. En hier voor meer informatie over het project. Lees Verder
 • Hoera, de eerste honing 11/03/2019 - Hoewel nog lang niet alle bijenkorven zijn geplaatst en nog niet alle bijenvolken zijn gevangen, leveren de eerste korven nu al hun honing. Er zijn in totaal zo'n 40 korven geplaatst en met bijenzwermen gevuld. Die geven nog niet allemaal honing maar de eerste honing is de afgelopen weken uit de korven geoogst. Op den… Lees Verder
 • 3000 bossen riet voor opleiding rietdekker 10/03/2019 - In de afgelopen tijd hebben de monniken met behulp van een aantal werkloze jongeren ruim 3000 bossen riet gesneden en gedroogd. Die bossen zullen worden gebruikt voor het dakdekkersproject, dat eind deze maand van start gaat. Werkloze jongeren worden geschoold tot dakdekker door professionele dakdekkers uit Bretagne (Frankrijk). Die professionals komen gratis helpen in Togo.… Lees Verder
 • We bouwen een kapel 27/02/2019 - Het ligt voor de hand dat het Lumen Valley project ook een kapel nodig heeft. Niet alleen vanwege de monniken van St. Jan die het project leiden maar ook omdat in Afrika altijd alles met geloof verband houdt. Iedereen is gelovig,zij het lang niet altijd christelijk. De Broeders bouwen met hulp van hun congregatie en… Lees Verder
 • Toegangsweg wordt verbeterd 24/02/2019 - De toegangsweg naar de Lumen Valley wordt dezer dagen verbeterd. Er is in totaal 12 km zandweg tussen de vallei en de bewoonde wereld. Als gevolg van de regenval ontstaan kuilen in de weg waardoor je er met een auto niet meer overheen kunt.   Lees Verder
 • Bouw schapenstal vordert 20/02/2019 - De bouw van de stal voor de schapen vordert gestaag. Deze stal maakt onderdeel uit van het Vastenactieproject Lumen Valley 2 (klik hier voor meer informatie). Zodra de stal klaar is, zullen schapen worden aangekocht en begint het schapenfokproject. Jongeren zullen gaan leren om schapenfokker te worden. met die kennis en met een beetje steun vanuit… Lees Verder
 • Eerste leerling automonteursopleiding aan de slag 14/02/2019 - Het automonteursproject is nu zover dat er leerlingen kunnen worden aangetrokken. De eerste leerling meldde zich spontaan en is aangenomen. In de komende tijd zullen nog meer leerlingen in dit project komen te werken. Het project is gefinancierd door een sponsor die onbekend wil blijven. De aanschaf van het gereedschap is gefinancierd door een andere… Lees Verder
 • Gereedschap voor monteursopleiding 31/12/2018 - Dankzij een mooie gift hebben we gereedschap kunnen kopen voor onze garage. Met dit gereedschap kunnen de jongeren die de opleiding tot automonteur gaan volgen, aan de slag.  Wij zijn de subsidiegever zeer erkentelijk. Een mooi kerstcadeau!   Lees Verder
 • Dakdekkersproject gaat beginnen 04/12/2018 - De opleiding tot dakdekker gaat binnenkort van start. Werkloze jongeren gaan dit vak leren waaraan veel behoefte is in Togo. Veel daken worden nog van riet gemaakt en op de markt zijn alle kraampjes voorzien van een rieten dak. Nu het regenseizoen in het noorden voorbij is, kan het riet worden gesneden en te drogen… Lees Verder
 • Landbouw en bosbouw ontwikkelen zich voorspoedig 22/11/2018 - De monniken hebben samen met de jongeren die in de vallei worden opgeleid, in het verleden meer dan 1000 bomen en struiken geplant. Veel cashewbomen maar ook avocado's, mango's en zuurzakken. Die groeien heel voorspoedig. De meeste geven nu nog geen vruchten. De cashewbomen bijvoorbeeld geven pas na vier jaar cashewnoten. De jongeren verzorgen de… Lees Verder
 • Honingmakerij gereed 17/11/2018 - Het gebouwtje waarin de honing uit de vallei wordt geslingerd en in potjes gedaan, is gereed. Hieronder ziet U een foto van het gebouw. Ook zijn de hulpmiddelen voor dit project na een lange tijd eindelijk uit Europa aangekomen (zie onderstaande foto's). En verder ziet U een foto van het fabriceren van de bijenkorven en… Lees Verder
 • Garage gereed 14/11/2018 - De garage die in de Lumen Valley zou worden gebouwd, is dezer dagen gereed gekomen. Het gebouw dient als onderkomen voor een aantal voertuigen die we in de loop van het project hebben gekregen. Maar het is vooral van belang voor de opleiding tot automonteur die we aan jongeren gaan aanbieden. Vermoedelijk begint de opleiding… Lees Verder
 • Eerste groep geiten aangekocht 07/11/2018 - Nu de geitenstal gereed is, hebben de Broeders de eerste groep geiten aangekocht (er komen er nog meer). En dus kan het opleidingsprogramma nu beginnen. Binnenkort zal een eerste groep jongeren opgeleid gaan worden in het vak van geitenfokker. En als ze dat vak goed beheersen, kunnen ze ergens anders in het land worden uitgeplaatst… Lees Verder
 • Garage bijna gereed 09/10/2018 - De garage die wij op het terrein van Lumen Valley bouwen, is bijna gereed zoals uit onderstaande foto's blijkt. In de garage zal de opleiding voor automonteur worden gegeven, waarbij voorrang wordt gegeven aan werkloze jongeren met een lichamelijke of verstandelijke beperking. Klik hier voor achtergrondinformatie over dit project.       Lees Verder
 • Bouw schapenstal begonnen 05/10/2018 - De bouw van de stal voor de schapen is dezer dagen begonnen met het grondwerk. Naar verwachting zal de stal binnen enkele maanden gereed zijn. De schapenstal maakt onderdeel uit van het Vastenactieproject 2018 waarin wij werkloze jongeren het vak van geiten- of schapenfokker willen leren of imker. De geitenstal is inmiddels gereed, nu is… Lees Verder
 • Plavuizenproject groot succes 03/10/2018 - Het plavuizenproject in de Lumen Valley is een groot succes. Tien jongeren hebben hier permanent werk aan en het project levert op dit moment op jaarbasis al zo'n € 35.000 op (vermenigvuldig dat met een factor 8-10 om een idee te krijgen hoeveel dat naar Nederlandse begrippen is). Op dit moment is dit project het… Lees Verder
 • Op jacht naar een bijenvolk 02/10/2018 - De hoofdverantwoordelijke voor het bijenproject trekt er bij nacht en ontij op uit om bijenvolken te "vangen" en die dan in een bijenkorf te stoppen. Dat gaat hem goed af: er zijn inmiddels als meer dan 20 volken gevangen van de 100 die in de planning staan (zie ook hier).   Lees Verder
 • Geitenstal bijna gereed 20/09/2018 - De geitenstal is bijna gereed. Die stal maakt onderdeel uit van het project om jongeren te leren geitenfokker te worden. Klik hier voor meer informatie over dat project. We gaan in dit project ook een schapenstal bouwen. De voorbereidingen daarvoor zijn dezer dagen begonnen. Bijzonder is dat de stallen worden gebouwd met behulp van traditionele… Lees Verder
 • Sanitair en keuken gereed 15/09/2018 - De toiletten en douches die wij met financiële steun van enkele goede gevers hebben gebouwd, zijn nu gereed. Hetzelfde geldt voor de keukenafdeling. Zowel het sanitair als de keuken zijn bedoeld voor experts die komen helpen en voor gasten. Voor hen hebben wij eerder zes gastenslaapkamers gebouwd (klik hier). Klik hier voor de bouwtekeningen van… Lees Verder
 • De honingmakerij gaat van start 04/09/2018 - De honingmakerij is dezer dagen van start gaan. Het gebouwtje waarin de honing wordt geslingerd en waar de materialen worden bewaard, is gereed. En er zijn inmiddels al 60 bijenkorven gemaakt (van de 100 die in de planning staan) waarvan een deel al is uitgezet in de vallei. En er zijn 20 speciale korven gemaakt… Lees Verder
 • Geitenstal bijna afgebouwd 20/08/2018 - De geitenstal die wij bouwen in het kader van het werk/leerproject "geitenfokker", is bijna gereed. Zie hieronder de meest recente foto's. Het project maakt onderdeel uit van het "Vastenactieproject 2018" (klik hier voor meer informatie).  We zullen ook nog een schapenstal bouwen en een imkerij opzetten. En we moeten nog schapen en geiten kopen en… Lees Verder
 • Vooruitblik op 2019 17/08/2018 - In het jaar 2019 zullen we in de vallei ook weer nieuwe projecten ontwikkelen. En we zullen bestaande projecten verder uitbouwen. Kijk hier voor een vooruitblik op drie projecten die we in 2019 verwachten uit te gaan voeren. Lees Verder
 • Franse ambassadeur bezoekt Lumen Valley 23/07/2018 - De ambassadeur van Frankrijk in Togo, de heer M. Vizy, heeft een bezoek gebracht aan het Lumen Valley project. Hij was zeer onder de indruk van wat er al is bereikt en van de komende activiteiten. Tevens is een groep Franse jongeren een paar weken op bezoek om te helpen bij het verder professionaliseren van… Lees Verder
 • Bouw garage vordert gestaag 30/06/2018 - De bouw van de garage vordert gestaag, zo is te zien op de foto hieronder. De garage zal worden gebruikt voor het opleiden van jonge werkloze Togolezen tot automonteur. Voor meer achtergrondinformatie klik hier. Lees Verder
 • Weg naar toekomstige klooster vordert 13/06/2018 - De weg naar het toekomstige klooster en retraitecentrum vordert gestaag. De brug over een klein riviertje is zojuist gereed gekomen. En er moeten nog meer bruggen worden aangelegd.   Lees Verder
 • Bouw keuken vordert gestaag 10/06/2018 - De bouw van de keuken op het Lumen Valley  terrein vordert gestaag. De keuken wordt gebouwd vlakbij de slaapkamers die we eerder hebben gebouwd in het kader van het Vastenactieproject 2017. De bouw van de keuken en het sanitair wordt mogelijk gemaakt door een gift van drie Nederlandse sponsoren.            … Lees Verder
 • Meloenen en groene pepers worden geoogst 02/06/2018 - In de Lumen Valley hebben de monniken met hun team van Togolese jongeren een proefveld gezaaid van meloenen en van groene pepers. Die laatste worden veel gegeten in Togo, de eerste (de meloenen) zijn vrijwel onbekend in het land. Maar beide  soorten doen het erg goed, getuige onderstaande foto's. Het is de bedoeling om werkloze… Lees Verder
 • Bijenkorven in voorbereiding 31/05/2018 - De voorbereidingen van het imkerproject, waarbij wij werkloze jongeren gaan leren om bijenhouder te worden, zijn in volle gang. Er moeten zo'n 100 bijenkorven worden gemaakt en vervolgens moeten er bijenvolken worden gevonden die zich in de korven willen nestelen. Met het maken van de bijenkorven zijn de medewerkers in de Lumen Valley al een… Lees Verder
 • Riet is van levensbelang 14/05/2018 - Riet als dakbedekking is in Togo van levensbelang. Het is goedkoop, houdt hitte en water goed tegen en is overal te vinden. Om die reden beginnen wij over een paar maanden een leer-/werktraject voor werkloze jongeren die rietdekker willen worden. Wij hebben daarvoor een sponsor gevonden (zie hier) en ook een bedrijf uit Frankrijk dat… Lees Verder
 • Nieuwste foto’s plavuizenproject 06/05/2018 - De jongeren die in de Lumen Valley aan het plavuizenproject werken, hebben een eervolle opdracht gekregen. Op de markt van de stad Kara, een van de grotere steden in het noorden en ook de tweede universiteitsstad, moeten plavuizen worden gelegd. Het werk vordert gestaag en de complimenten zijn niet van de lucht. Lees hier meer… Lees Verder
 • Geld ontvangen voor dakdekkersproject 03/05/2018 - Wij hebben een grote donatie ontvangen voor het dakdekkersproject. Dat project gaat jongeren het vak van dakdekker leren. Het project zal pas tegen het eind van 2018 van start gaan. In april/mei is het regenseizoen in het noorden van Togo begonnen en dat duurt wel een paar maanden. Daarna moet het riet eerst weer drogen… Lees Verder
 • Bouw garage begonnen 02/05/2018 - Een donateur die anoniem wil blijven, heeft een forse duit in het zakje gedaan waardoor wij nu een garage kunnen bouwen in de Lumen Valley. Die garage wordt een opleidingsplaats voor jongeren die automonteur willen worden. En we gaan prioriteit geven aan jongeren met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking. De leidinggevende voor de garage is… Lees Verder
 • Bouw keuken en sanitair begonnen 15/04/2018 - De bouw van de keuken en het sanitair, die horen bij de zes logeerkamers, is dezer dagen begonnen. Klik hier voor de bouwplannen. En hier voor de plattegrond van dit gedeelte van de Lumen Valley (de keuken en het sanitair worden vlakbij de logeerkamers, no. 1 op de plattegrond, gebouwd). De kosten van dit project… Lees Verder
 • De jongeren zijn sterk 06/04/2018 - Erg sterk. Lees Verder
 • Uitvoering vastenactieproject 2018 begonnen 06/04/2018 - De uitvoering van het Vastenactieproject 2018 is begonnen. Dit project heeft tot doel om werkloze jongeren het vak te leren van schapenfokker, geitenfokker of bijenhouder. Meer informatie over het project vindt U hier. Het team in de vallei is als eerste begonnen met het bouwen van de stal voor de geiten, de opslagloods voor voer… Lees Verder
 • Presentatie op basisscholen groot succes 24/03/2018 - De afgelopen weken hebben wij het Lumen Valley project op diverse basisscholen gepresenteerd. Deze presentaties waren heel succesvol. De kinderen begrijpen heel goed dat arme jongeren in Togo geholpen moeten worden. Ze halen geld op in het kader van Vastenactie 2018 voor het project. Lees Verder
 • Aanleg weg naar toekomstig retraitecentrum 14/03/2018 - Dankzij een gulle gift van een donateur is de aanleg begonnen van de weg naar het toekomstig retraitecentrum in de Lumen Valley. Dat centrum ligt een stuk verder de bush in, middenin het natuurgebied dat de Broeders van St. Jan van de overheid hebben gekregen.  Klik hier voor de locatie en kijk dan naar de… Lees Verder
 • Dakdekkersbedrijf uit Bretagne komt helpen 01/03/2018 - Een dakdekkersbedrijf uit Bretagne in Frankrijk heeft aangeboden om in de Lumen Valley gratis opleidingen te gaan verzorgen in het dakdekken.  Het bedrijf is gespecialiseerd in dit vak en heeft en prima reputatie in de regio. Hieronder een paar foto's van hun werk in Frankrijk. Wij verwachten dat we binnenkort de financiering rond zullen krijgen… Lees Verder
 • Plavuizenmakerij loopt gesmeerd in nieuwe loods 01/03/2018 - De plavuizenmakerij van het Lumen Valley project loopt gesmeerd na de verhuizing van een locatie dichtbij de stad Kara naar de Lumen Valley (klik hier voor meer informatie over de verhuizing.De ploeg van zeven jongeren die hierbij werkt, is heel tevreden met de nieuwe behuizing (in de loods die we hebben gebouwd met steun van… Lees Verder
 • Plavuizenmakerij verhuisd naar de vallei 19/01/2018 - Deze week is het plavuizenmakerij-bedrijfje verhuisd naar de  vallei. Tot nu toe was het bedrijfje gevestigd in de buurt van de stad Kara. Maar nu de loods in de vallei klaar is en er ook (zonne)energie beschikbaar is, kan het bedrijfje daarin worden gehuisvest. De verhuizing is een hele operatie geweest. Niet alleen de machines… Lees Verder
 • De nieuwste foto’s vanuit Lumen Valley 24/12/2017 - Het afbouwen van de watertoren (tevens elektriciteitscentrale) vordert gestaag.   Lees Verder
 • Team krijgt bijscholing 11/12/2017 - Het team dat het komend jaar het project "Lumen Valley" gaat leiden, heeft vier dagen van bijscholing achter de rug. Tijdens die dagen hebben ze veel geleerd over management, service verlenen, contracten, inkoop, de rol van de sponsors, de relaties met de verschillende overheidsinstanties e.d. Een belangrijk doel was ook om de groep te smeden tot… Lees Verder
 • Vastenactieproject 2018 goedgekeurd 02/12/2017 - Vastenactie Nederland heeft het project goedgekeurd dat wij voor 2018 hebben ingediend. Het project voorziet in het opzetten van een werk/leerproject voor het houden van schapen en geiten en het opzetten van een imkerij. Daarvoor worden ook stallen gebouwd en een gebouwtje waar de honing wordt verwerkt.  Meer informatie over het project vindt U hier.… Lees Verder
 • Plavuizenmakerij wordt geïnstalleerd in loods 21/11/2017 - Nu de loods afgebouwd is, kunnen daar de eerste werk/leerprojecten in worden gehuisvest. Beschut tegen zon en regen kunnen de jongeren daar leren hoe ze van stukken leisteen uit de bergen plavuizen kunnen maken. Dit project loopt al een tijdje buiten de Lumen Valley maar wordt nu in de vallei ondergebracht. Bekijk hieronder de meest… Lees Verder
 • Er is licht en er is water 18/11/2017 - Deze week is de elektriciteitsopwekking op zonne-energie gereed gekomen. Er is licht en er is stroom voor de leer/werkprojecten zoals het plavuizen maken. Deze foto symboliseert dat heel mooi: de eerste nacht dat er elektriciteit is.     Doordat er elektriciteit is, kan ook de waterpomp werken en kan dus ook het water in de… Lees Verder
 • Pater Jean Maximilien komt helpen 15/11/2017 - Sinds kort heeft pater Etienne er een broeder bijgekregen, pater Jean-Maximilien. Die kent Togo goed want hij heeft een aantal jaren meegedraaid in het project van de Broeders in de hoofdstad Lomé. Daarna is hij een aantal jaren prior geweest van de vestiging van de Broeders in Mexico. De beide paters zijn kwartiermakers voor een… Lees Verder
 • Klein begin bijenproject 13/11/2017 - De Broeders van St. Jan in de Lumen Valley kregen onlangs twee bijenkorven met bijenvolken cadeau. Er zijn in de vallei veel bomen en bloesems en er kan dus ook veel honing worden gewonnen.  Het is de bedoeling om in 2018 een grootschalig imkerproject op te zetten in het kader van Vastenactie 2018. Jongeren gaan… Lees Verder
 • Loods gereed 08/11/2017 - De loods waarin o.a. de plavuizenmakerij en de meubelmakerij worden gehuisvest, is gereed. Hieronder een aantal foto's van de bouw en de situatie nu. Eerdere bouwfoto's zijn hier te vinden.   Lees Verder
 • Zonne-energiecentrale wordt nu geinstalleerd 08/11/2017 - De zonne-energiecentrale wordt op dit moment geïnstalleerd. De zonnepanelen zijn al gemonteerd. Lees Verder
 • Zonnepanelen en centrale arriveren 15/09/2017 - Na een lang oponthoud bij de douane in de haven zijn de zonnepanelen en de energiecentrale eindelijk in de Lumen Valley gearriveerd. In november komt er een expert uit Frankrijk om alles aan te sluiten. De aanschaf van de panelen en de centrale is voor de helft betaald uit een bijdrage van een aantal Nederlandse… Lees Verder
 • Eenvoudige airco voor gastenverblijven 14/09/2017 - Dankzij een gift van een gulle Nederlandse gever kan een eenvoudige airco-installatie worden aangelegd in de gastenverblijven van Lumen Valley. Gezien het feit dat de temperatuur overdag vaak boven de 40 graden komt en 's nachts in de buurt van de 30 graden blijft steken, is dit geen overbodige luxe. Willen de gasten die meestal… Lees Verder