Aanleg weg naar toekomstig retraitecentrum

Dankzij een gulle gift van een donateur is de aanleg begonnen van de weg naar het toekomstig retraitecentrum in de Lumen Valley. Dat centrum ligt een stuk verder de bush in, middenin het natuurgebied dat de Broeders van St. Jan van de overheid hebben gekregen.  Klik hier voor de locatie en kijk dan naar de pijl “Vers le terrain de la reserve”.

De Broeders hebben twee grote stukken grond gekregen, namelijk een terrein van 30 hectare waarop de werkgelegenheidsprojecten mogen worden uitgevoerd. En een terrein van 46 hectare puur natuurgebied, waarin alleen ecologisch verantwoorde projecten mogen worden uitgevoerd (retraitecentrum, ecolodges, klooster). Met behulp van de gulle gift zijn de Broeders nu begonnen aan de weg naar dat natuurgebied.

Op de foto zijn de duikers te zien die nodig zijn om het water onder de weg door te geleiden in de regentijd.

Geplaatst in Geen categorie.