Garage gereed

De garage die in de Lumen Valley zou worden gebouwd, is dezer dagen gereed gekomen. Het gebouw dient als onderkomen voor een aantal voertuigen die we in de loop van het project hebben gekregen. Maar het is vooral van belang voor de opleiding tot automonteur die we aan jongeren gaan aanbieden. Vermoedelijk begint de opleiding in januari a.s.

Wij danken degenen die ons het geld hebben verschaft voor de bouw en die verder anoniem willen blijven. Met dit project zullen we de komende jaren tientallen jongeren gaan opleiden. Die kunnen na hun opleiding elders in het land aan de slag en zo hun kostje verdienen.

Eerste groep geiten aangekocht

Nu de geitenstal gereed is, hebben de Broeders de eerste groep geiten aangekocht (er komen er nog meer). En dus kan het opleidingsprogramma nu beginnen.

Binnenkort zal een eerste groep jongeren opgeleid gaan worden in het vak van geitenfokker. En als ze dat vak goed beheersen, kunnen ze ergens anders in het land worden uitgeplaatst om daar een eigen bedrijfje te beginnen. Ze krijgen dan als steuntje in de rug enkele geiten mee. En ze kunnen altijd terugvallen op de Lumen Valley voor raad en daad.

Dit project is onderdeel van het Vastenactieproject 2018. Klik hier voor meer informatie over het hele project. Er komt nog meer: schapen fokken bijvoorbeeld als de schapenstal gereed is. En bijen houden. Wordt vervolgd.

 

Garage bijna gereed

De garage die wij op het terrein van Lumen Valley bouwen, is bijna gereed zoals uit onderstaande foto’s blijkt. In de garage zal de opleiding voor automonteur worden gegeven, waarbij voorrang wordt gegeven aan werkloze jongeren met een lichamelijke of verstandelijke beperking. Klik hier voor achtergrondinformatie over dit project.

 

 

 

Bouw schapenstal begonnen

De bouw van de stal voor de schapen is dezer dagen begonnen met het grondwerk. Naar verwachting zal de stal binnen enkele maanden gereed zijn.

De schapenstal maakt onderdeel uit van het Vastenactieproject 2018 waarin wij werkloze jongeren het vak van geiten- of schapenfokker willen leren of imker. De geitenstal is inmiddels gereed, nu is de schapenstal aan de beurt. Voor de geitenstal zullen binnenkort de eerste geiten worden aangekocht.

 

 

 

 

Plavuizenproject groot succes

Het plavuizenproject in de Lumen Valley is een groot succes. Tien jongeren hebben hier permanent werk aan en het project levert op dit moment op jaarbasis al zo’n € 35.000 op (vermenigvuldig dat met een factor 8-10 om een idee te krijgen hoeveel dat naar Nederlandse begrippen is). Op dit moment is dit project het enige in de vallei dat geld oplevert. De overige projecten zijn nog in een opbouwfase.

Het plavuizenproject is in 2016 begonnen buiten de vallei maar toen we in de vallei een loods hadden gebouwd, hebben we het naar de vallei toegehaald. De jongeren krijgen opdrachten van allerlei kanten. Om bestrating te maken of binnen gebouwen de vloeren. Maar ook plakken Togolezen die een beetje geld hebben, plavuizen tegen de buitenkant van hun huizen op de muren om daarmee de keiharde wind en regen die in tropische landen alles kapot kan maken, te weerstaan.

Hieronder een aantal foto’s van het project in actie.

 

 

Op jacht naar een bijenvolk

De hoofdverantwoordelijke voor het bijenproject trekt er bij nacht en ontij op uit om bijenvolken te “vangen” en die dan in een bijenkorf te stoppen. Dat gaat hem goed af: er zijn inmiddels als meer dan 20 volken gevangen van de 100 die in de planning staan (zie ook hier).

 

Geitenstal bijna gereed

De geitenstal is bijna gereed. Die stal maakt onderdeel uit van het project om jongeren te leren geitenfokker te worden. Klik hier voor meer informatie over dat project. We gaan in dit project ook een schapenstal bouwen. De voorbereidingen daarvoor zijn dezer dagen begonnen.

Bijzonder is dat de stallen worden gebouwd met behulp van traditionele methoden. We gebruiken klei waar we zelf stenen van bakken (in de zon). En de metselspecie wordt gemaakt op basis van bladeren van de néré-boom. Die bladeren zorgen voor het harden van de specie. Traditioneel is dit het werk van vrouwen in Togo. Zij maken ook de vloeren van de gebouwen met behulp van deze specie (zie foto’s hieronder en klik hier voor een filmpje).

In het komend jaar 2019 willen we een aantal jongeren opleiden in gebruik maken van deze traditionele bouwtechnieken. Klik hier voor meer informatie.

 

 

Sanitair en keuken gereed

De toiletten en douches die wij met financiële steun van enkele goede gevers hebben gebouwd, zijn nu gereed. Hetzelfde geldt voor de keukenafdeling. Zowel het sanitair als de keuken zijn bedoeld voor experts die komen helpen en voor gasten. Voor hen hebben wij eerder zes gastenslaapkamers gebouwd (klik hier). Klik hier voor de bouwtekeningen van het sanitair-gebouwtje en van de keuken.

Wij zijn onze geldgevers erg erkentelijk voor hun financiële steun en wij nodigen hen uit om van deze voorzieningen gebruik te komen maken.

Foto’s van de keuken

 

Foto’s van het sanitair

 

De honingmakerij gaat van start

De honingmakerij is dezer dagen van start gaan. Het gebouwtje waarin de honing wordt geslingerd en waar de materialen worden bewaard, is gereed. En er zijn inmiddels al 60 bijenkorven gemaakt (van de 100 die in de planning staan) waarvan een deel al is uitgezet in de vallei. En er zijn 20 speciale korven gemaakt waarmee bijenvolken worden gelokt als die gaan zwermen. Hoewel het “zwerm-seizoen” nog niet is begonnen, zijn er toch al 14 bijenzwermen “gevangen”.

Over een tijdje begint de opleiding tot imker. Voorlopig worden de voorbereidingen gedaan door de hoofdverantwoordelijke, een jongeman die opgeleid is aan de universiteit van Kara en die gespecialiseerd is in het bijenvak. Hij heeft twee jongeren aangetrokken die hem bij de voorbereidingen helpen. Te zijner tijd zullen er 10-20 jongeren bijkomen die de opleiding gaan volgen, afhankelijk van het aantal bijenvolken.

 

Geitenstal bijna afgebouwd

De geitenstal die wij bouwen in het kader van het werk/leerproject “geitenfokker”, is bijna gereed. Zie hieronder de meest recente foto’s.

Het project maakt onderdeel uit van het “Vastenactieproject 2018” (klik hier voor meer informatie).  We zullen ook nog een schapenstal bouwen en een imkerij opzetten. En we moeten nog schapen en geiten kopen en bijenvolken. Dat alles kunnen we nu verder in gang zetten want we ontvingen heel recent de financiering hiervoor. De geitenstal is gebouwd met het voorschot dat we begin dit jaar van Vastenactie ontvingen.