We bouwen een kapel

Het ligt voor de hand dat het Lumen Valley project ook een kapel nodig heeft. Niet alleen vanwege de monniken van St. Jan die het project leiden maar ook omdat in Afrika altijd alles met geloof verband houdt. Iedereen is gelovig,zij het lang niet altijd christelijk.

De Broeders bouwen met hulp van hun congregatie en van individuele sponsors een kapel. Die kapel zal worden voorzien van een dak van riet. Dat riet dekken gebeurt in het kader van een ander project in de vallei, het project opleiding rietdekker. Eind maart komen rietdekkers uit Frankrijk naar de vallei om les te geven.

Toegangsweg wordt verbeterd

De toegangsweg naar de Lumen Valley wordt dezer dagen verbeterd. Er is in totaal 12 km zandweg tussen de vallei en de bewoonde wereld. Als gevolg van de regenval ontstaan kuilen in de weg waardoor je er met een auto niet meer overheen kunt.

 

Bouw schapenstal vordert

De bouw van de stal voor de schapen vordert gestaag. Deze stal maakt onderdeel uit van het Vastenactieproject Lumen Valley 2 (klik hier voor meer informatie).

Zodra de stal klaar is, zullen schapen worden aangekocht en begint het schapenfokproject. Jongeren zullen gaan leren om schapenfokker te worden. met die kennis en met een beetje steun vanuit het project kunnen ze ergens anders in het land hun bestaan gaan opbouwen.

Het project heeft een tijde stil gelegen vanwege het weer (regenseizoen) en het gebrek aan stenen. Naar verwachting is de bouw uiterlijk in mei voltooid.

De bouw van de schapenstal met op de achtergrond de geitenstal (die al enige tijd gereed is en in gebruik is)

 

 

 

Eerste leerling automonteursopleiding aan de slag

Het automonteursproject is nu zover dat er leerlingen kunnen worden aangetrokken. De eerste leerling meldde zich spontaan en is aangenomen. In de komende tijd zullen nog meer leerlingen in dit project komen te werken.

Het project is gefinancierd door een sponsor die onbekend wil blijven. De aanschaf van het gereedschap is gefinancierd door een andere sponsor. Wij zijn alle betrokkenen zeer erkentelijk voor hun bijdrage aan dit mooie project dat jongeren een vak gaat leren waarmee ze in Togo hun brood kunnen verdienen.