De fasen van het project

Fase 0 (visieontwikkeling: 2015-2016)

Pater Etienne van de Broeders van St. Jan woont een jaar lang als kluizenaar aan de rand van Lumen Valley. In dat sabbatical jaar bedenkt hij dat er in het noorden van Togo werkgelegenheid voor jongeren moet worden gecreëerd. Duurzame werkgelegenheid waar het “rijke Westen” niet steeds geld bij hoeft te stoppen.

De hermitage van pater Etienne

Pater Etienne voor zijn hermitage

Fase 1 (verkrijgen van de grond: 2016-2017)

De Broeders van St. Jan krijgen van de regering 76 hectare grond. Daarvan mag 30 hectare worden gebruikt voor het uitvoeren van werkgelegenheidsprojecten. De andere 46 hectare is natuurgebied waar te zijner tijd een klooster mag worden gebouwd en ecolodges. Klik hier voor foto’s van het natuurgebied en hier voor foto’s van de 30 hectare.

46 hectare natuurgebied

Fase 2 (basis infrastructuur: 2017)

Pater Etienne zoekt geld – ook in Nederland – en legt daarmee de basisinfrastructuur aan:

 • Een 12 km lange zandweg waarmee het gebied wordt ontsloten inclusief bruggen en duikers over greppels en droge rivierbeddingen waar in het regenseizoen een enorme plens water doorheen loopt. Klik hier voor meer foto’s van het aanleggen van de weg.

 • Grond wordt bouwrijp gemaakt. Een omheining van het terrein van 1 hectare waarin de eerste werkgelegenheidsprojecten zich zullen afspelen. Klik hier voor meer foto’s.

 • Een diep geboorde waterput (150 meter) waar het hele jaar water uit komt en een watertoren voor reserve-water. Klik hier voor meer foto’s.

 • Een kleine zonne-energie centrale. Klik hier voor foto’s.

 • Slaapgelegenheid voor medewerkers en gasten (6 kamers). Klik hier voor foto’s.

 • Een loods waarin de eerste projecten onderdak kunnen vinden. Klik hier voor foto’s.

 

Eind 2017 waren deze projecten gereed zijn. In 2018 hebben wij financiering ontvangen voor de volgende projecten die deel uitmaken van de basis-infrastructuur:

 

 • Bouw van toiletten en douches; klik hier.

 • Bouw van een keuken. Klik hier.

Fase 3 (opzetten werk/leerprojecten: 2018 -2020)

Het is de bedoeling om alleen projecten op te zetten die passen bij het land en die duurzaam zijn, dat wil zeggen dat ze heel lang voor werkgelegenheid zullen zorgen.

 • Eén project is al eerder gestart (in 2016) en loopt heel voorspoedig, namelijk het plavuizenmakersproject. Klik hier voor meer informatie.

 • Ook is als een test in 2017 een landbouwproject op kleine schaal gestart. Klik hier voor meer informatie.

 • Eind 2018 is de start gepland van het dakdekkersproject.  Klik hier voor meer informatie en hier voor een video.

 • In het eerste halfjaar van 2018 is een project gestart van schapen en geiten fokken en van bijenteelt. Klik hier voor meer achtergrondinformatie. En hier en hier voor de voortgang.

 • In 2018 is eveneens gestart met de voorbereidingen van een project automonteur. Het bijzondere aan dit project is dat hierbij vooral jongeren met een verstandelijke of lichamelijke beperking zullen worden ingezet. Het project wordt gerund door een jongeman die grotendeels doof is. Klik hier voor meer informatie.

 

Fase 4 (bouw klooster en retraitecentrum: 2018-2019)

Het is de bedoeling dat in 2018 of 2019 de bouw begint van een klooster voor de monniken. In de nabijheid van het klooster wordt ook een retraitecentrum gebouwd. Dit alles is afhankelijk van het vinden van financiers. Wordt vervolgd.

 

Fase 5 (ecotoerisme: 2019-2020)

Het is de bedoeling om in 2019 of 2020 te beginnen met het bouwen van eco-lodges in de 46 hectare natuurgebied. Jongeren kunnen hierbij allerlei soorten werk in de hotel- en toerismebranche leren. Hieronder alvast een eerste opzet van dit project.