Vastenactieproject Lumen Valley 2

In het kader van Vastenactie 2018 ontwikkelen wij de volgende werkgelegenheidsprojecten voor jongeren:

1. Het fokken van schapen en geiten en de hiervoor benodigde infrastructuur (stallen, omheining, watervoorziening e.d.);

2. Het opzetten van een imkerij;

3. De aanleg van de noodzakelijke infrastructuur.

Ad 1 (schapen en geitenfokkerij):

Wat betreft de schapen: het project voorziet in de geleidelijke aankoop van in totaal 37 schapen (35 vrouwtjes en 2 mannetjes), het aanleggen van stallen, de aankoop van bijbehorend materiaal en de kosten van begeleiding door een dierenarts (inclusief vaccinaties etc.), de aankoop van (bij)voer in het eerste jaar en enige kosten voor marketing en communicatie. Vanuit de Lumen Valley organisatie zullen twee speciaal geschoolde medewerkers met de dagelijkse leiding worden belast.

Ongeveer hetzelfde geldt voor de geitenfokkerij. Er worden geleidelijk in totaal 142 geiten aangekocht en er worden stallen gebouwd en bijbehorend materieel aangekocht.

Met deze investeringen kunnen vervolgens de werklozen jongeren het vak leren onder leiding van ervaren coördinatoren en met hulp van een dierenarts en veetelers met veel ervaring.

Ad 2 (imkerij):

Onder leiding van een (universitair gediplomeerde) deskundige in de bijencultuur worden zo’n 100 korven gekocht en 30 bijenvolken. Voor het verwerken van de honing wordt een gebouw opgebouwd en worden alle noodzakelijke materialen gekocht. Tevens is het de bedoeling om bijenwas te gaan verkopen.

Ad 3 (infrastructuur):

Voor de drie projecten moeten stallen worden gebouwd en een huisje waar de honing wordt geslingerd en in potten gedaan. Daarnaast een opslagloods voor alle voorraden, hulpmiddelen en bijkomende zaken. En een omheining met mogelijkheden voor water drinken etc.

Werkgelegenheid

In het begin verwachten wij dat deze projecten werk zullen geven aan 15-20 jongeren. Op termijn zullen zeker 150 jongeren hier geschoold kunnen worden. Het is de bedoeling dat na verloop van tijd de jongeren elders in het noorden worden uitgeplaatst om daar zelf een dergelijk project op te zetten en zodoende in hun levensonderhoud te voorzien. Op die manier kunnen we steeds weer nieuwe jongeren scholen en aan een duurzame toekomst helpen. Overigens dient bedacht te worden dat elke jongere met werk tussen de vijf en tien leden van zijn familie, die geen werk hebben, in leven houdt. Op die manier bereikt het project dus uiteindelijk tussen de 750 en 1500 mensen.

Deelnemende parochies

De volgende parochies hebben zich bereid verklaard om in de vastentijd van 2018 te collecteren voor dit project:

Meer informatie

Klik hier voor de laatste stand van zaken.