Vastenactieproject 2017

Project 2017 Vastenactie

In september 2016 hebben zes (delen van) Nederlandse parochies bij Vastenactie een project ingediend om een aantal basisvoorzieningen in de Lumen Valley te financieren. Het gaat daarbij om de volgende onderdelen:

  • Opslagloods voor werktuigen en overnachtingsruimten voor de medewerkers:  kosten € 15.000,-
  • Energiecentrale op zonnepanelen: € 22.500 (dat is de helft van de kosten; de andere helft wordt betaald in natura door een Frans bedrijf)
  • Een geboorde waterput: € 10.000 (er moet door rotsen heen worden geboord naar de onderliggende waterlagen);
  • Een watertoren naar Afrikaans model voor opslag reservewater uit de put: € 6000.

Dit project is in december 2016 door Vastenactie goedgekeurd en in de vastentijd 2017 (februari- maart) hebben de parochies allerlei acties gehouden om het bedrag bij elkaar te krijgen. Uiteindelijk is in september 2017 het benodigde bedrag uitbetaald.

De deelnemende (delen van ) parochies zijn:

Een Powerpointpresentatie over dit project is hier te vinden.