vastenactie-lumenvalley3

Vastenactieproject 2019

Met een aantal Nederlandse parochies (zie onderaan dit bericht voor de gegevens van de parochies) zullen wij in de vastentijd van 2019 geld gaan inzamelen voor de volgende projecten:

  1. Opleiding irrigatiedeskundige (en aanleg waterbekken en irrigatiekanalen)

Er is in het noorden van het land gedurende een groot deel van het jaar een tekort aan water voor de landbouw en voor andere doeleinden (wassen, koken, vee etc.). Daarom moet het regenwater dat in de regentijd valt, worden opgevangen en worden bewaard in waterbekkens. Van daaruit moet het met een pompsysteem en irrigatiekanalen worden geleid naar de gewassen op de velden. De kennis van de irrigatie via het opvangen van regenwater is een sleutelfactor in het opzetten van landbouwprojecten in de regio. Die kennis is in de loop der jaren, zo al aanwezig, weggezakt en moet weer worden opgebouwd. Het is de bedoeling om vooral jonge vrouwen deze kennis bij te brengen. Die kunnen dan in andere delen van het land hun expertise tegen betaling inzetten. Als testproject wordt in de Lumen Valley een waterbekken gebouwd en een fijnmazige irrigatiestructuur met gebruikmaking van klei(steen) aangelegd. Kleisteen vergt weinig onderhoud.

In het jaar 2019/2020 willen wij 25-35 jonge vrouwen opleiden tot deskundige in natuurlijke irrigatiemethoden. We beginnen na ontvangst van het geld uit Nederland (augustus 2019?). De opleiding zal 8-10 maanden duren. In de daarop volgende jaren zullen we deze opleiding naar verwachting meerdere keren herhalen.

  1. Opleiding traditionele metselaar (met bouw leslokaal)

Het belang van metselaars spreekt voor zich. Die kunnen gemakkelijk hun brood verdienen bij bouwprojecten door het hele land heen. Het is de bedoeling om in plaats van beton traditionele metselmethoden te gebruiken (met klei en traditionele specie). Zie hieronder enkele foto’s en een filmpje die laten zien hoe deze opleiding in zijn werk gaat. Voordelen van die technieken:

* het blijft veel koeler in de gebouwen;

* deze manier van werken geeft bij uitstek werk aan vrouwen aangezien zij van oudsher de bereiding doen van de specie; ze mengen (stampen) in grote tonnen de klei-houdende zandsteen met een vloeibaar mengsel op basis van bladeren van de néré-boom, waarbij die bladeren zorgen voor het harden van de specie;

* de specie beschermt gebouwen tegen bush-branden.

In het jaar 2019/2020 willen wij 40 jongeren opleiden in het metselaarsvak en 30 jongeren die bij een eerdere fase van het project (de bouw van de  beschermingsmuur) al enige opleiding in dit vak hebben gevolgd, verder opleiden. De doorlooptijd van de opleiding is acht maanden met mogelijk nog een traject voor verdere professionalisering van acht maanden.

Van de gelegenheid wordt gebruik gemaakt om (als leerproject) een leslokaal te bouwen dat sowieso nodig is om aan de diverse groepen jongeren theorieles te geven. Het lokaal  zal ook gebruikt worden om de jongeren te leren gezond te leven (cursus voeding, hygiëne, EHBO, malaria, slapen e.d.). Het lokaal  moet groot genoeg zijn om minstens 60 man tegelijk les te geven. Het is de bedoeling om naast dit lokaal een kleine eerstehulppost waar kleine medische ongevallen die tijdens het werk kunnen optreden, kunnen worden onderzocht  en behandeld. Naar verwachting zullen in 2019 zeker 150 man dagelijks werkzaam zijn dan wel opgeleid worden in de vallei en ongevallen zullen helaas niet te vermijden zijn.

Klik hier voor een filmpje. En hier voor nog een filmpje.

 

De deelnemende parochies

De volgende parochies hebben zich bereid verklaard om in de vastentijd van 2019 te collecteren voor dit project:

 

Powerpointpresentatie

Klik hier voor de samenvatting van de presentatie die we in de parochies hebben gehouden.