Algemene introductie Togo

Togo is een van de kleinste landen van West-Afrika. Het ligt tussen Ghana, Burkina Faso en Benin . Het is bijna 1,5 keer zo groot als Nederland en er wonen ongeveer 6 miljoen mensen (Nederland: 16 miljoen).

Het land heeft een smalle, langgerekte vorm. Het is tussen de 50 km en 100 km breed en 650 km lang. Het grenst ook aan de zee (de Atlantische Oceaan); de kuststrook is 58 km lang.

In Togo leeft 60% van de bevolking onder de Togolese armoedegrens van 1 dollar per dag. In de regio Kara is dat nog erger: 75% van de bevolking is arm, vooral in het landelijk gebied van deze regio. Die mensen hebben niet of nauwelijks toegang tot scholing, gezondheid, elektriciteit en drinkwater. Het project wordt uitgevoerd in een afgelegen gebied waar de armoede extreem groot is. Er is geen enkele serieuze werkgever en de economische activiteit beperkt zich tot een beetje verkoop van zelf verbouwde producten (maar iedereen verkoopt op hetzelfde moment dezelfde producten). Het geld zit in de hoofdstad Lomé, ook al probeert de overheid in de regio’s werkgelegenheid op te bouwen.

Tegen die achtergrond gaan 12.000 studenten naar de universiteit van de stad Kara. Die hebben helaas nauwelijks uitzicht op werk en toekomst met alle negatieve gevolgen van dien: prostitutie van jonge studentes, misdaad, frustraties, wegtrekken uit landelijk gebied naar de hoofdstad en immigratie naar Europa.